En son Etkinlikler

Kriminoloji Okulu IV, Ceza Adaleti ve Kriminoloji Perspektifinden Organize Suçluluk

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina

Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü’nün organizasyonu kapsamında gerçekleşen etkinlikte, “Ceza Adaleti ve Kriminoloji Perspektifinden Organize Suçluluk” teması altında “Örgütlü Suçluluk Kavramı ve Bu Suçluluğa Özgü Uluslararası Sözleşmeler”, “Kriminoloji Perspektifinden Türkiye’de Organize Suç Örgütlerinin Ortaya Çıkış Nedenleri”, “Kriminolojik Bir Bakış: Organize Suçlulukla Mücadele Yöntemleri ve Karşılaşılan Sorunlar”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve TCK m.

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin bu yıl on üçüncüsünü düzenlemekteyiz. Festivalin akademik programının bu yılki teması “ifade özgürlüğü” olarak belirlenmiştir. 17 Kasım – 23 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 13. USCFF’nin akademik programında bu konu farklı disiplin ve alanlardan uzmanların

Türk Ceza Hukuku Reformunun 18. Yılında Anayasa Mahkemesinin Ceza Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı (Anayasa Mahkemesi ile)

Türk Ceza Hukuku Reformu’nun 18. Yılında Anayasa Mahkemesi’nin Ceza Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda, Mahkeme’nin “ceza muhakemesinde alternatif çözüm yolları”, “kanunilik ilkesi bağlamında idarenin düzenleyici işlemleriyle suç oluşturma yasağı”, “af-şartla salıverme-erteme-infaz”, “güvenlik ve özgürlük hakkı”, “hukuka aykırı deliller”, “savunma hakkı” ve “ne bis in idem ilkesi” ile ilgili hem norm denetimi hem de bireysel başvuru kararları

YUKARI